Skupina je namenjena zaposlenim v zdravstvu. Zdravstveni delavci, so mnogokrat priča težkim situacijam pacientov, soočajo se z napornim delovnikom in so pri svojem delu visoko odgovorni. Monogkrat v službi nimajo prostora, da bi spregovorili o tem kako vse te situacije in pritiske doživljajo in bi dobili podporo ter razumevanje. S tem namenom se je oblikovala ta skupina, katere namen je:

  • Imeti varen prostor, kjer lahko posamezniki/ice spregovorijo o situacijah, ki so jih pretresle ali so zanje čustveno težke
  • naučiti se obvladovati stresne in težke sitacije
  • zavestno delovati v odnosih
  • krepitev notranje moči posameznikov
  • prepoznavanje lastnih potreb pri deli z ljudmi
  • naučiti se poskrbeti zase
  • zaščititi se pred izgorelostjo

Delo v skupini je zamilšljeno na delu z konkretnimi primeri iz prakse. Metode dela, ki bodo v skupinI uporabljene so: predavanje, delavnice, diskusije. S tem načinom dela, se krepi osebna prokativna drža, katere namen je krepitev posameznikov.

Skupina je zaprtega tipa (to pomeni, da so člani skupine ves čas isti) in je številčno omejena. Zato so prijave obvezne.

Skupina se bo srečevala dvakrat mesečno. Skupaj bomo imeli 8 srečanj.

CENA: Cena celotnega cikla znaša 215€

10% POPUST za člane/ice Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

 V času covid ukrepov bo skupina potekala preko spletnega ororodja Microsoft Teams

VEČ INFORMACIJ DOBITE NA:

info@psihoterapijapot.si

070 774 593