POT DO SEBE

Skupina je namenjena posameznikom, ki želijo sebe postaviti na prvo mesto v svojem življenju in želijo prepoznati in razumeti lastne vzorce vedenja ter funkcioniranja v odnosih. In za vse, ki želijo svoje medosebne odnose obogatiti ter v odnosih čutiti svobodo in ne ujetosti.

Skupina je zaprtega tipa in je številčno omejena. Zato so prijave obvezne.

Namen skupine je:

  • prepoznavanje lastnega čustvovanja in odzivanja,
  • zavestno delovanje v odnosih
  • prepoznavanje lastnih potreb in želja
  • izboljšanje komunikacije v odnosih
  • izboljšati medosebne odnose
  • krepitev samopodobe posameznikov

Vsi hrepenimo po pripadnosti, ljubljenosti in željenosti. A včasih nam vzorci in izkušnje iz preteklsoti, na podlagi katerih smo oblikovali lastno razmišljanje in čustvovanje v odnosih tukaj in sedaj “škodujejo”. Zato je ključno zavedanje in prepoznavanje vzorcev, ter spreminjanje tistih obrambnih mehanizmov in vzorcev vedenja, ki nam ne koristijo več, kot so nam nekoč.

“Zakaj v partnerstvu doživljam vedno iste situacije?” Zakaj ne zmorem postaviti mej in poskrbeti zase?” V življenju se nam stavari ponavljajo in nas “silijo”, da se nekaj iz ponavljajočih vzorcev naučimo. Na nas je kaj bomo naredili – vse skupaj potinsnili na stran ali pa stvari vzeli v svoje roke. VI SAMI STE NAMREČ TISTI, KI KREIRATE SVOJE ŽIVLJENJE, LE PRIMITI VOLAN SVOJEGA ŽIVLJENJA V SVOJE ROKE. To je možno le z prepoznavanje in zavedanjem kaj se vam sploh dogaja, le tako boste spoznali kaj lahko spremenite, dobovolite si pridobiti drugačne izkušnje in temu je namenjena skupina.

Potek srečanj
Prvo srečanje bo 7.septembra ob 17.00 uri. Skupina je zaprtega tipa, to pomeni, da so člani skupine ves čas isti. Skupina se bo srečevala dvakrat na mesec. Eno srečanje bo trajalo 90 minut.
Metode dela: v skupini so predavanje, delavnice, igra vlog in pogovor. Skupina je izkustveno naravnana, tako da bo vsak dobil prostor, da se izrazi.

Cena za cikel srečanj znaša 320 €.
Skupina se začne izvajati 7.septembra 2020 ob 17.00 uri.
Prijave na: info@psihoterapijapot.si